Rousselet Robatel vyvinul unikátní kontinuální odstředivý hydro-extraktor pro zpracování chuchvalcových nebo volně ložených textilních vláken, s produktivitou, která nemá srovnání.

Essoreuse Centrifuge a Cycle Continu Type SCPC-TE Essoreuse Centrifuge a Cycle Continu Type SCPC-TE

VÝHODY A CHARAKTERISTIKY

Výroba - navrženo pro nepřetržité plnění a vyprazdňování produktu, umožňující vysokou kapacitu výroby, až 2 500 kg produktu v sušině za hodinu

Homogenní sušení - díky konzistentnímu systému vodní extrakce a tenké vrstvě vláken poskytuje SCPC-TE konstantní úroveň zbytkové vlhkosti

Kvalita sušení - rotační princip sušení, tvorba tenkých vrstev vláken a princip vyprazdňování umožňují optimalizované provzdušňování a separaci vláken.

Minimální údržba: kontinuální plnění minimalizuje možnost nevyváženého zatížení. Snížená frekvence rozjezdu a brzdění stroje (vzhledem ke kontinuálnímu provozu) vede k nižšímu opotřebení dílů a tím k nižším nárokům na údržbu

Úspora práce obsluhy: SCPC je plně automatizovaný stroj. Jelikož stroj nemusí být ručně plněn a vyprazdňován, není nutný zásah obsluhy

Otevření vláken: princip odstřeďování „tenké vrstvy“ a princip evakuace umožňují vlákna lépe oddělit a provzdušnit

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.