ROUSSELET ROBATEL navrhuje a vyrábí velmi širokou škálu odstředivek pro odolejování třísek a dílů a pro sušení dílů po povrchové úpravě.

Ligne Complète de déshuilage et lavage de copeaux
Kompletní linka na odstřeďování a mytí třísek
Panier Spécial pour Caissettes SC 120 Vx KFO TA 60 KC
Speciální buben
na kovové boxy
SC 120 Vx KFO TA 60 KC

Tyto odstředivky na odstřeďování třísek nebo dílů jsou široce používány ve strojírenství a povrchových úpravách.

VÝHODY A CHARAKTERISTIKY

KOMPLETNÍ ROZSAH - od průměru bubnu 300 až 1500 mm, pro užitný objem od 8 dm³ do 410 dm³ (celkový objem bubnu od 15 do 900 dm³)

ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁKAZNICKÝCH ŘEŠENÍ PŘIZPŮSOBENÁ:

Specifickému prostředí a použití:

  • Různé konstrukční materiály (konstrukční ocel, nerezová ocel a další) a speciální povlaky
  • Možnost nevýbušného provedení

Požadované operaci a povaze zpracovávaných produktů:

  • Bubny se speciálními perforacemi nebo filtračními médii (filtračními vaky, síty atd.) nebo zcela speciální bubny: dělené, s nosiči pro díly, a čtyřhranné boxy; s členěným, plochým nebo perforovaným dnem
  • Cirkulace horkého vzduchu: integrována ve víku nebo jako nezávislý topný systém
Panier Conception Spéciale à Casiers buben KFO buben KFE
Speciálně navržený buben s drážkami Buben typ KFO: spodní vyprazdňování otevřením dvou polovin dna bubnu Buben typ KFE: spodní vyprazdňování vysouváním kuželu dna bubnu

OVĚŘENÁ A OPTIMALIZOVANÁ VÝKONNOST

  • Automatizace: bubny lze vyjímat, vkládat a přemisťovat robotickým ramenem (uchopovací zařízení, přenos, opětovná instalace)
  • Mnoho příslušenství (odnímatelný nebo integrovaný nakládací límec, oplachovací tryska, vzduchová tryska…)
  • Možnost střídavého směru otáčení a kuželový buben, který umožňuje součástem jejich promíchávání pro zlepšení sušení
Robot Préhenseur Quai de Transfert Poste de déchargement
Manipulační robot Příčný pojezd Vyprazdňovací stanice

ROUSSELET ROBATEL jako světový specialista na bubnové odstředivky se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.