Kontinuální odstředivka typ SCPC-C byla navržena společností ROUSSELET ROBATEL speciálně pro odstřeďování a odolejování krátkých nebo rozdrcených třísek:

  • Perfektně se hodí pro velkoobjemovou výrobu
  • Navrženo tak, aby bylo možné nastavit dobu zádrže třísek v bubnu bez ohledu na jejich hustotu
  • Procento zbytkového oleje po odstředění je menší nebo rovno 3%, vztaženo na sušinu
SCPC 70 C chip spinner with feed and discharge conveyors
Kontinuální odstředivka typ RCPC 70 C na třísky se vstupním a výstupním dopravníkem
SCPC 70 C SCPC C pour l’Industrie Automobile
Kontinuální odstředivka typ SCPC 70 C Kontinuální odstředivka typ SCPC C v lince

VÝHODY A CHARAKTERISTIKY

VYSOKÁ VÝKONNOST

  • Zcela kontinuální cyklus, plnění třískami shora a automatické nepřetržité vyprazdňování odstředěných třísek
  • Hodinový výkon u drcených třísek je mezi 350 kg až 5 tunami, v závislosti na povaze třísek (materiál, velikost) a vlastnostech chladicí kapaliny / řezného oleje

SPOLEHLIVOST - Svařovaná vnější konstrukce s vnitřními výztuhami v manganové oceli, které odolávají otěru třískami.

PROVOZ A RENTABILITA

  • Optimalizovaná regenerace řezných olejů z třísek, která se blíží desetinásobku při obyčejném odkapání
  • Kompletní regenerace a recyklace oleje, bez nutnosti dalšího filtračního systému. Získaný olej po odstředění může být znovu zaveden do okruhu 5-7krát, čímž se dosáhne významného snížení spotřeby oleje
  • Snížení objemu přepravovaných třísek a podstatné snížení nákladů na dopravu
  • Kontrola rizik kontaminace olejem jak u vykládky na úrovni podlahy, tak během přepravy: riziko odkapávání je vyloučeno
  • Zvýšená kvalita rekuperace třísek, odstředěné třísky lze znovu tavit bez dalších úprav

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.