ROUSSELET ROBATEL navrhuje a vyrábí řadu mísičů – usazováků a odstředivých extraktorů, spolehlivých a efektivních výrobních zařízení, dokonale uzpůsobených k čištění nebo extrakci primárních nebo sekundárních kovů v oblasti hydrometalurgie.

LX 204
Extraktor LX 204 s elektrickou skříní na vozíku
BXP 520
Extraktor BXP 520

MD UX 1
Mísič-usazovák MD UX 1
LX 526
Extraktor LX 526

POUŽITÍ

V hydrometalurgickém průmyslu roste potřeba vyrábět kovy s vyšší čistotou (99,99% a vyšší), k vývoji speciálních kovových slitin pro elektronický a letecký průmysl.

Implementace odstředivých extraktorů ROUSSELET ROBATEL v procesech čištění kovů pomocí extrakce kapaliny-kapaliny umožňuje dosáhnout těch nejvyšších standardů kvality.

ROZSAH ZAŘÍZENÍ

S následujícími výhodami:

  • Nízká zádrž kapalin vzhledem k průtoku (bezpečné, ekonomické)
  • V důsledku vysokých G-sil generovaných rotujícím bubnem v odstředivém extraktoru je separace rychlá a efektivní a může zpracovávat kapaliny s nízkými rozdíly hustoty (Δρ = 0,05)
  • Kompaktní instalace
  • Plynotěsnost, možnost připojení inertního plynu