ROUSSELET ROBATEL vyrábí řadu odstředivých dekantérů s automatickým vyprazdňováním pevné fáze, vhodných pro různé aplikace:

  • Čištění kalů a průmyslových lázní (fosfátování, moření, tribofinishing, rektifikace)
  • Čištění mycích vod ve všech průmyslových odvětvích, řezných a brusných kapalin v plastikářském, sklářském, keramickém průmyslu atd.
  • Čištění chladiv
DRC Vx BO DRC Vx BO sur plateforme de surélévation avec sac de déchargement
DRC Vx BO DRC Vx BO na konstrukci s vakem pro sběr sedimentu

VÝHODY A CHARAKTERISTIKY

PROVOZ: lopatky rozdělující buben do čtyř „klidných“ zón a systém „centri-lock“ umožňující synchronní rotaci lopatek a rotoru během plnění pro rychlejší a účinnější separaci. Zpětný pomalý chod lopatek přes převodovku vyřezává sediment z rotoru.

SPOLEHLIVOST: Optimalizace plnění bubnu pomocí speciálního zařízení pro detekci efektivního množství sedimentu v bubnu:

PRINCIP PRÁCE

Cyklus zpracování: kapaliny jsou kontinuálně plněny do odstředivky dutou rádlovanou hřídelí do rotujícího bubnu. Pak putují nahoru podél stěny bubnu a opouštějí jej přepadem. Separované pevné částice se shromažďují na vnitřní stěně bubnu a utvářejí kompaktní koláč.

Automatický cyklus vyprazdňování je aktivován buď časovým spínačem, nebo detektorem koláče (jakmile je buben naplněn, plnicí ventil se uzavře). Zbytková kapalina vyteče (identickým způsobem, jak při cyklu zpracovávání). Vyřezávací nože a buben se pak pomalou rychlostí otáčejí střídavě proti sobě, a vyřezávají tak koláč, který padá do kontejneru nebo vaku umístěného níže.

  • Nezávislost na změnách plnicího průtoku nebo koncentraci sedimentu
  • Minimalizace rizika přeplnění a následného přetížení a tím předčasného mechanického opotřebení

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům