ROUSSELET ROBATEL umí díky své specializaci a kompetenci při navrhování a výrobě odstředivek do různých oborů průmyslu reagovat na specifické separační požadavky, pro které může být právě odstředivá separace tím nejvhodnějším řešením.

Proto jsme navrhli a poskytli mnoho typů dekantačních odstředivek z našich tradičních produktových řad a přizpůsobili se zvláštním a různorodým aplikacím, které jsou často dodávány v následujících oborech:

  • Ochrana životního prostředí
  • Recyklace
  • Kontrola kvality

Recyclage, Environnement, et Applications Speciales Recyclage, Environnement, et Applications Speciales

ROUSSELET ROBATEL vyrábí dekantační odstředivky a odstředivé čističky na odstraňování kalů, čištění chemických lázní, pro recyklaci a regeneraci obráběcích kapalin a čištění odpadních vod v oboru životního prostředí.