Zpracování odpadu za účelem recyklace nebo zhutnění: kovové třísky, drcený plastový odpad, papírový odpad, textil z citlivých průmyslových odvětví (jaderný), domácí odpad atd.

Kontrola kvality: odstřeďování inkoustových kazet nebo zásobníků na lepidlo k odstranění vzduchových bublin nebo pro kontrolu jejich těsnosti.

Automatizovaná linka na odolejování třísek a dílů včetně filtrační stanice separovaných olejů
Detail instalace – automatická vsázková odstředivka typ TA VO

Automatizovaná linka na odolejování třísek a dílů včetně filtrační stanice separovaných olejů

Vlevo: detail instalace – automatická vsázková odstředivka typ TA VO

Kontinuální odstředivka se spodním vyprazdňováním typ SCPC-C
Kontinuální odstředivka se spodním vyprazdňováním typ SCPC-C

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.