Díky naší specializaci a naší kompetenci v oblasti navrhování a výroby odstředivek a díky rozmanitosti průmyslových odvětví činnosti, do kterých dodáváme naše zařízení, jsme dokázali přizpůsobit naše odstředivé sušičky z chemicko-farmaceutického, textilního a strojírenského sortimentu tak, aby vytvořily inovativní a jedinečná řešení reagující na specifické požadavky a omezení potravinářského průmyslu.

SCPC E
CLigne d’Essoreuses Centrifuges à Cycle Continu Type SCPC E
Linka s odstředivkami SCPC-E na zpracování loje

Použití:

Kontinuální separace loje a mouky

  • Kafilerie
  • Regenerace tekutého loje
  • Další aplikace jsou možné u různých potravinářských výrobků (extrakce citronové / pomerančové kůry…)

Princip práce

Dvoustupňový buben se skládá ze dvou vertikálních štěrbinových sít. Dolní stupeň funguje jako tlačný válec s nastavitelným posuvem pomocí hydraulického válce. Materiál, který má být odvodněn zaujímá místo po dříve odstředěném produktu, který se vytlačuje ven z bubnu působením zdvihu tlačného zařízení. Odstředěný materiál je přiveden do vypouštěcího žlabu, aby byl dále zpracován následným zařízením.

SCPC E Fonctionnement

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.