Vertikální odstředivky Rousselet Robatel s horním vyprazdňováním vyjímatelným filtračním vakem pro separaci pevné látky / kapaliny splňují nejnáročnější požadavky průmyslové výroby v oborech farmacie a organické a anorganické chemie.

Umožňují velkoobjemovou výrobu při nízké pořizovací ceně a minimálních nákladech na provoz a údržbu.

RC 40 Vx KSAR SC 125 Vx KSA - detail poloautomatického vaku SC 100 Vx KSA
SC 120 Vx KSA SC 125 Vx KSA - detail poloautomatického vaku RC 100 Vx KSA

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ – vyjímatelný věnec / plně vyjímatelný filtrační vak (design KSA), která může být poloautomatický, což zjednodušuje práci obsluhy, zkracuje dobu manipulace a eliminuje veškerý kontakt mezi obsluhou a produktem

FLEXIBILITA - vhodné pro zpracování vícero produktů

ČISTITELNOST / PŘÍSTUPNOST

 • Horní vyprazdňování umožňuje úplnou evakuaci odstředěného koláče (bez zbytkové vrstvy)
 • Systém kompletního očištění CIP [Clean In Place]
 • Odklápěcí víko pro úplný přístup pro čištění
 • Rychloupínací buben

VYSOKÁ VÝKONNOST

 • Snímač tloušťky koláče, kontaktní nebo bezkontaktní
 • Leštěné součásti v kontaktu s produktem, různé stupně leštění dle požadavku, včetně elektroleštění
 • Plnicí trubka optimalizuje distribuci produktu po celé výšce bubnu
 • Oplachovací trubka s tryskami pro oplach koláče

SPOLEHLIVOST

 • Průmyslová konstrukce GMP
 • Velký výběr konstrukčních materiálů (nerezové oceli, slitiny,…), povlaků (ebonit, halar,…), materiálů těsnění,…

BEZPEČNOST - bezpečnostní zařízení podle platných norem a mnoho dalších systémů (snímač nevyvážení, snímač rychlosti nebo vibrací, regulace tlaku atd.)

Další výhody a/nebo možnosti:

 • Plynotěsnost pod tlakem a různé kompletní inertizační systémy
 • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu / ATEX

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY