ROUSSELET ROBATEL navrhl rozsáhlou řadu vertikálních odstředivek se spodním vyprazdňováním vyřezávacím nožem s použitím při výrobě léčiv, organických a anorganických chemikálií, zemědělských produktů a potravinářských výrobků, v podmínkách výroby v uzavřeném systému v řízené atmosféře - k zabránění rizik výbuchu, kontaminace produktu, obsluhy a životního prostředí.

RC 63Vx DECR se spodním vyprazdňováním vyřezávacím nožem na vyvýšené konstrukci s výsypným žlabem pevné fáze Installation Client – Modèle RC 63Vx DECR à déchargement par le fond et couteau racleur, plateforme de surélévation et trémie de déchargement Installation Client – Modèle RC 63Vx DECR à déchargement par le fond et couteau racleur, plateforme de surélévation et trémie de déchargement
RC 63Vx DECR se spodním vyprazdňováním vyřezávacím nožem na vyvýšené konstrukci s výsypným žlabem pevné fáze

Nabízíme proto velmi širokou škálu tuctu modelů s devíti průměry bubnu a s velkým výběrem doplňkového a doplňkového vybavení.

Vertikální odstředivky se spodním vyprazdňováním Vertikální odstředivky se spodním vyprazdňováním Vertikální odstředivky se spodním vyprazdňováním
Vertikální odstředivky se spodním vyprazdňováním

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VYSOKÁ VÝKONNOST

 • Snímač tloušťky koláče, kontaktní nebo bezkontaktní
 • Leštěné součásti v kontaktu s produktem, různé stupně leštění dle požadavku, včetně elektroleštění
 • Plnicí trubka optimalizuje distribuci produktu po celé výšce bubnu
 • Deflektor plnicí trubky, aby se zabránilo jakémukoli riziku kontaminace již odstředěného koláče novou plnicí suspenzí

ROBUSTNÍ A DÍLENSKY KVALITNÍ PROVEDENÍ

 • Průmyslová konstrukce GMP
 • Velký výběr konstrukčních materiálů (nerezové oceli, slitiny,…), povlaků (ebonit, halar,…), materiálů těsnění,…

ČISTITELNOST / PŘÍSTUPNOST k bubnu a kompletní procesní části, rychloupínací buben

BEZPEČNOST - bezpečnostní zařízení podle platných norem a mnoho dalších systémů (snímač nevyvážení, snímač rychlosti nebo vibrací, regulace tlaku atd.)

Další výhody a/nebo možnosti:

 • Úplné odklopení pláště
 • Systémy pro odstranění zbytkového koláče pro maximální regeneraci odstředěného produktu
 • Systémy kompletního očištění CIP [Clean In Place]
 • Možné oddělení procesních a mechanických zón
 • Plynotěsnost pod tlakem a různé kompletní inertizační systémy
 • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu / ATEX
 • Periferní zařízení (vyvýšená plošina, výsypné zařízení odstředěného produktu, sběrný kontejner odstředěného produktu atd.)

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY