Rousselet Robatel vyvinul jedinečnou řadu horizontálních vyřezávacích odstředivek, určených pro farmaceutické produkty, které jsou speciálně přizpůsobeny pro oddělení výzkumu a vývoje, pilotní a malosériovou výrobu.

Mobilní odstředivka EHBL 303 Odstředivka EHBL 253
Odstředivka EHBL 253 s jeřábem

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

ČISTITELNOST / PŘÍSTUPNOST k bubnu a kompletní procesní části:

 • Plně otevírací čelní těleso
 • Systémy pro odstranění zbytkového koláče pro maximální regeneraci odstředěného produktu
 • Systémy kompletního očištění CIP [Clean In Place]
 • Možnost mytí odstředivky jejím zaplavením

MOBILITA – kompaktní zařízení, které lze instalovat na vozík

UNIVERZÁLNOST - vhodné pro zpracování více rozdílných produktů

VYSOKÁ VÝKONNOST

 • Snímač tloušťky koláče, kontaktní nebo bezkontaktní
 • Leštěné součásti v kontaktu s produktem, různé stupně leštění dle požadavku, včetně elektroleštění
 • Plnicí trubka optimalizuje distribuci produktu po celé hloubce bubnu

ROBUSTNÍ A DÍLENSKY KVALITNÍ PROVEDENÍ

 • GMP konstrukce
 • Velký výběr konstrukčních materiálů (nerezové oceli, slitiny,…), povlaků (ebonit, halar,…), materiálů těsnění,…

Další výhody a/nebo možnosti:

 • Plynotěsnost pod tlakem a různé kompletní inertizační systémy
 • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu / ATEX
 • Instalace do čisté místnosti

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

*Další modely a typy bubnů jsou k dispozici na vyžádání