Tato technologie vyvinutá firmou ROUSSELET ROBATEL pro extrakci kapaliny-kapaliny je zvláště vhodná pro vývoj laboratorních a pilotních dílenských procesů a provádění studií nezbytných pro přizpůsobení teoretických principů extrakce kapaliny-kapaliny průmyslové výrobě.

MD RX3-0 MD SX2-0 MD UX2-1
Laboratorní model MD RX3-0 Baterie 3 modulů sestavených po 4 stupních
MD SX2-0
MD UX2-1

OBLASTI POUŽITÍ

Farmacie: čištění aktivních farmaceutických látek (antibiotik)

Chemie: praní (polymery), extrakce (kyselina octová), zpracování odpadních látek (například extrakce fenolu z vodné fáze)

Farmaceutické přípravky: extrakce aromatických látek a éterických olejů

Ostatní: hydrometalurgie (separace a čištění drahých kovů); potravinářství (čištění potravinářských sloučenin)

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VÝKONNOST: prokázaná vysoká účinnost díky nepřetržité protiproudé extrakci, obvykle vyšší než 85%. Technologie vhodná pro nepřetržitý nebo diskontinuální provoz.

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST:

  • Materiál konstrukce: polyetylen (PE), polyvinylidenfluorid (PVDF), polypropylen, (PP), další materiály na vyžádání (PTFE ...); těsnění PTFE a PVDF pro všechny aplikace v korozivním prostředí
  • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu a splnění požadavků ATEX
  • Soulad se směrnicemi CE

FLEXIBILITA: Několik modelů

  • Standardní typ SX
  • Typ RX s interní recyklací jedné z fází mezi usazovákem a míchačem ve stejné fázi, což umožňuje uměle zvýšit průtok a tím zlepšit účinnost kontaktu nebo separace fází
  • Univerzální typ UX s interní recyklací a dalšími vstupy a výstupy na každém stupni. Sada voličů, zástrček a příslušenství umožňuje uvedení požadovaného počtu stupňů do provozu na dané baterii nebo tuto baterii rozdělit do různých sekcí (například extrakce, stripování, re-extrakce), jejichž počet stupňů může být upraven podle potřeby

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY