KROMATON - specialista na odstředivou rozdělovací chromatografii, vyvinul kompletní řadu FCPC® systémů pro extrakci a čištění molekul přírodního, biologického nebo syntetického původu.

Systémy FCPC® nacházejí uplatnění v oblasti čistých chemických látek, léčiv, kosmetiky, biotechnologií a přírodních produktů, od laboratorních testů pro vývoj procesů až po průmyslovou výrobu účinných látek.

FCPC-A avec porte ouverte, colonne semi-préparatif installé Station FCPC-A et périphérique, Colonnes interchangeables - Volumes d’extrapolation 25mL à 1L FCPC-C modèle de laboratoire avec système complet Volume 25 ou 50 mL
FCPC-A s otevřenými dveřmi, s instalovaným preparativním rotorem Stanice a periferie FCPC-A, výměnné rotory, extrapolační objemy 25 ml až 1 litr Laboratorní model FCPC-C s kompletním systémem
objem 25 nebo 50 ml

POUŽITÍ
Odstředivá rozdělovací chromatografie je preparativní kapalinová chromatografie, jako alternativa k běžným chromatografickým purifikačním technikám, jakými jsou preparativní HPLC nebo flash chromatografie a používá se pro:

 • konečné čištění (čistota> 99,5%) molekul z přírodních extraktů, syntetických směsí nebo biologických matric
 • frakcionaci nebo předfrakcionaci velmi složitých surových extraktů
 • extrakci kapaliny-kapaliny díky novému prototypu odstředivého extraktoru

Systems Solvents

VÝHODY:

Na rozdíl od konvenčních chromatografických technik na koloně oxidu křemičitého, je v CPC stacionární fází kapalina. Nepřítomnost pevné podpory tak dává odstředivé rozdělovací chromatografii mnoho výhod.

Hospodárný

 • Není třeba drahé pevné médium ať již zakoupit, měnit nebo přepracovávat
 • Nízká spotřeba rozpouštědel (snížení o 10 až 25%)
 • Jeden rotor vhodný pro všechny typy separací

Šetrný

 • Žádná ztráta vzorku nevratnou adsorpcí » 100% výtěžnost
 • Žádná denaturace vzorku interakcí s oxidem křemičitým » Vhodné pro křehké molekuly

Výkonný

 • Vysoký stupeň čištění, až 99,9%

Rychlý

 • 3 až 5krát rychlejší než současná řešení

Univerzální

 • Vhodné pro všechny typy přírodních nebo syntetických produktů
 • Vhodné pro široký rozsah polarity

Ideální k extrapolaci na průmyslovou výrobu

 • Metoda jedné separace / čištění vhodná pro vzorky v rozsahu od mg do několika kg

Další informace zjistíte z technické dokumentace týkající se různých dostupných systémů FCPC®: