ROUSSELET ROBATEL navrhuje a vyrábí horizontální odstředivky s kontinuálním provozem pro kontinuální separaci, promývání a odstřeďování pevných částic v suspenzi kapalné fáze. Tyto robustní a efektivní kontinuální horizontální odstředivky typu EC jsou ideální pro velké produkce zejména v chemickém nebo potravinářském průmyslu.

Kontinuální odstředivka EC03 Kontinuální odstředivka EC06 Kontinuální odstředivka EC03 - otevřená

 

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VYSOKÁ VÝKONNOST:

  • Vhodné pro mnoho aplikací, vysoká odstředivá síla od 2000 do 2500 G, může pracovat při teplotách od 0 do 60 °C, dokáže bez poškození zpracovat i křehké krystaly o velikosti nad 50 mikronů
  • Vysoká výrobní kapacita
  • Snadné vyprazdňování pevné fáze zejména u pastovitých produktů díky vibrátoru instalovanému ve výsypném tělese
  • Omezovač točivého momentu, který zabraňuje přetížení reduktoru

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE:

  • Perfektně se hodí pro nepřetržité procesy a robustnost stroje zaručuje pro dlouhodobý provoz
  • Perfektní kontrola vibrací: stroj je instalován na izolátorech vibrací, uzpůsobených pro těžká zařízení
  • Konstrukční materiály: uhlíková ocel, nerezová ocel

ČISTĚNÍ / PŘÍSTUPNOST – plně odklápěcí čelní těleso pro snadný přístup, čištění a údržbu

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE ODSTŘEDIVEK TYPU EC

A - Kónický buben s vysokou rychlostí otáčení, vybavený kovovým filtračním sítem přizpůsobeným zpracovávanému produktu
B - Šnekový dopravník o rozdílné rychlosti otáčení než buben
C - Externí nádrž pro regeneraci odstředěného produktu, matečných louhů a promývacích kapalin
D - Plnicí potrubí
E - Reduktor, který kontroluje rozdíl relativní rychlosti otáčení mezi bubnem a šnekovým dopravníkem
F - Bezpečnostní mechanismus jako omezovač točivého momentu, který zabraňuje přetížení reduktoru
G - Oplachovací potrubí
H - Výtok filtrátu
I - Výtok oplachové kapaliny
J - Výsyp pevné fáze

 

Princip práce:

  • Suspenze určená ke zpracování je přiváděna samotížně nebo čerpadlem plnicí trubkou (D). Působením odstředivé síly jsou pevné částice vrhány na vnitřní stěnu rotujícího bubnu
  • Poté jsou kontinuálně vyprazdňovány šnekovým dopravníkem (B) přes výsyp pevné fáze (J). Filtrát kontinuálně vytéká výtokem filtrátu (H)
  • Oplachovací trubka (G) přivádí v průběhu odstřeďování vymývací kapalinu pro praní zpracovávaného produktu ještě před jeho vyprazdňováním

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY