Odstředivé dekantéry umožňují separaci kapalné a pevné fáze roztoku, který obsahuje malé množství velmi drobných pevných částic, nebo kontinuální separaci dvou kapalných fází.

ROUSSELET ROBATEL se svými odbornými znalostmi v oblasti navrhování a výroby odstředivek nabízí širokou škálu dekantérů přizpůsobených kvalitativním, bezpečnostním a výkonovým omezením dotčeného průmyslového odvětví.

Vertikální dekantační odstředivky Vertikální dekantační odstředivky Vertikální dekantační odstředivky
Dekantační odstředivka DSC 85 Vx K1Sman s klecí DRC 70 Vx AV1SMan - pohled zevnitř víka Dekantační odstředivka DRC 70 Vx AV1SMan

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

ČISTITELNOST / PŘÍSTUPNOST

  • Víko s plným otevřením pro snadný přístup a čistitelnost
  • Systémy kompletního očištění CIP [Clean In Place]
  • Inspekční dvířka
  • Rychloupínací buben

UNIVERZÁLNOST

  • Neperforované bubny různých provedení v závislosti na aplikaci (kuželové nebo válcové, s přepážkami nebo bez, se separátorem nebo bez, s vypouštěcími zátkami ve spodní části, s vyjímatelnou klecí nebo s filtračním vakem)

SPOLEHLIVOST

  • GMP konstrukce
  • Vhodné pro běžné nebo agresivní podmínky a rozmanitý výběr konstrukčních materiálů (uhlíková ocel, nerezová ocel, ušlechtilé slitiny), speciální leštění; speciální povlaky
  • Plynotěsnost pod tlakem a různé kompletní inertizační systémy
  • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu / ATEX

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY