Tuto technologii, vyvinutou firmou ROUSSELET ROBATEL, lze použít jak pro extrakci kapaliny-kapaliny, tak i pro separaci nemísitelných kapalin. Naši technici vás provázejí od laboratorních studií až po aplikaci v průmyslovém procesu.

Naše zařízení je navrženo v souladu s kvalitativními GMP standardy, požadovanými našimi zákazníky ve farmaceutickém, chemickém nebo dokonce jaderném průmyslu.

BXP 012 (haut), Batterie de 4 BXP 012 (bas)
BXP 012
BXP 520, acier inoxydable
BXP 520 z nerezové oceli
Batterie de 4 BXP 130, PVDF
Baterie 4 x BXP 130 z materiálu PVDF

OBLASTI POUŽITÍ

Farmacie: čištění aktivních farmaceutických látek (antibiotik)

Chemie: praní (polymerů), extrakce (kyseliny octové), zpracování odpadních látek (například extrakce fenolu z vodné fáze)

Farmaceutické přípravky: extrakce aromatických látek a éterických olejů

Jaderný průmysl

Ostatní: hydrometalurgie (separace a čištění drahých kovů); potravinářství (čištění potravinářských sloučenin)

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VYSOKÁ VÝKONNOST

  • Vysoká účinnost extrakce díky důkladnému promíchání fází, účinné separaci a zrychlení odstředivou silou pro kapaliny s rozdílem hustot blízké (Δρ = 0,1)
  • Velmi krátký čas kontaktu fází
  • Rychlé dosažení chemické a hydraulické rovnováhy
  • Menší spotřeba použitého rozpouštědla, vysoké průtoky
  • Systémy kompletního očištění CIP [Clean In Place]

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST:

  • Materiál konstrukce: nerezová ocel nebo speciální slitiny na vyžádání (AISI316L, AISI904L, legované slitiny, další na vyžádání), všechny typy PVDF pro vysoce korozivní produkty
  • Speciálně leštěné povrchy pro farmaceutické aplikace
  • Směšovací turbína pro citlivé aplikace
  • Soulad se směrnicemi CE a shoda s předpisy ATEX / proti výbuchu
  • Plynotěsná a inertní konstrukce

FLEXIBILITA: možné použití jako extraktor nebo separátor; zařízení vhodné pro vsázkový nebo kontinuální provoz.

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY KOVOVÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PVDF KONSTRUKCE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY