Principy

separace a extrakce

3. Separace kapaliny – kapaliny

V případě práce na odstředivém separátoru kapaliny/kapaliny, je směs dvou nesmísitelných kapalin (zobrazeny zeleně) o různých hustotách napájena do čerpací komory umístěné ve spodní části těla odstředivky.Směs kapaliny/kapaliny je nasávána do misky odstředivky čerpací turbínou, která se nachází vespod rotační misky.


 Model BXP odstředivý separátor

Kapaliny jsou separovány odstředivou silou generovanou rotační miskou. Těžší kapalina (znázorněna žlutě) obsadí vnější část misky. Lehčí kapalina (znázorněna modře) obsadí vnitřní část misky. Poloha mezifáze kapaliny/kapaliny je regulována přepadem těžké fáze. Zaměnitelné přepady těžké fáze o rozdílných průměrech se přizpůsobují širokému rozsahu poměrů hustot. Těžká fáze naplňuje sběrnou komoru. Lehká fáze natéká do oddělené statické sběrné komory.

Kapaliny vytékají vlastní tíhou do odtokového zařízení. K dispozici jsou spodní čerpací turbíny pro velmi delikátní aplikace.


Dotazník aplikace odstředivého separátoru ke stažení zde

V případě zájmu o stanovení optimálního typu separátoru dle vašich provozních podmínek , typu procesu, médiích atd., vyplňte prosím formulář a zašlete na adresu uvedenou v kontaktech.