Principy

separace a extrakce

2. Extrakce kapaliny - kapaliny

Úvod

Extrakce kapaliny-kapaliny, taktéž tak zvaná rozpouštědlová extrakce, spočívá v přenosu jedné (nebo více) rozpuštěné látky (látek), obsažených ve vstupním roztoku, do jiné nemísitelné kapaliny (rozpouštědla). Rozpouštědlo, obohaceno o tuto látku (látky), se nazývá extrakt. Původní roztok, naopak ochuzen o rozpuštěnou látku (látky), se nazývá rafinát.


Vstupní roztok, zpočátku obsahující jednu nebo více ropuštěných látek, je důkladně míchán s nesmísitelným roztokem o rozdílné hustotě. Míchání poskytuje velkou styčnou plochu, kdy se mezi dvěmi nesmísitelnými kapalinami uskuteční účinný přenos rozpuštěné látky, kterou chceme extrahovat.


Vzniklá disperze kapaliny z kapaliny, vytvořená v průběhu míchání, je pak dále separována buď statickou dekantací nebo odstředivou silou, v závislosti na typu zvoleného extraktoru. Jedna míchací & separační operace představuje jeden stupeň extrakce.Podle účinnosti zvoleného rozpouštědla (solventu) a množství požadovaného přenosu hmoty, potřebného k dosažení patřičné regenerace původního roztoku, je často nezbytné uskutečnit několik stupňů extrakce za sebou. V tomto případě je nejefektivnější metodou protiproudná extrakce.

V závislosti na parametrech procesu (přenos hmoty, kinetice, rozdílu hustot, atd...), má Rousselet Robatel k dispozici dvě odlučovací technologie:

  • Mísiče - usazováky
  • Odstředivé extraktory. Nabízíme Jednostupňové a nebo Vícestupňové odstředivé extraktory. Jednostupňové extraktory jsou uspořádány do baterií, vzájemně protiproudně zapojených. Vícestupňové odstředivé extraktory (tak zvané kontaktory) jsou tvořeny sestavou prstenců, naskládaných na jedné hřídeli.

Oblasti použití:

Produktové listy ke stažení