Principy

separace a extrakce

1. Separace pevných částic – kapaliny

Principy separace

Odstředivá filtrace

Separace pevných částic z kapaliny odstřeďováním využívá perforovaný buben, pokrytý filtrační tkaninou nebo s vyjímatelným filtračním vakem.

Během odstředivé filtrace vytváří odstředivá síla tlak, který vhání kapalinu skrz koláč, filtrační tkaninu a podpůrnou mřížku směrem ven perforacemi bubnu. Filtrační tkanina zadržuje pevné částice uvnitř bubnu.


Filtrace

Filtrace

Dekantace

Dekantace

Odstředivá dekantace

Odstředivá separace pevných částic-kapaliny, kapaliny-kapaliny nebo pevných částic-kapaliny-kapaliny za použití monolitní mísy. Odstranění kapaliny je dosaženo stěračem hladiny nebo přetékáním přes okraje misky.

Během odstředivé dekantace odstředivá síla přispívá k urychlování gravitačního sedimentačního procesu, při kterém se jedna fáze, o vyšší hustotě něž druhá, usazuje. Při uplatnění dekantace na separaci pevných částic z kapalin, se pevné částice radiálně přesunují přes kapalinu a hromadí se na stěnách pevné mísy. Jestliže vstupní látka obsahuje také dvě kapalné fáze o různých hustotách, kapalina s nižší hustotou putuje směrem k ose rotace misky, kde vytváří svůj vír.

 

Slovník pojmů

 • Buben: perforovaný rotor používaný pro odstředivou filtraci
 • Číření: separační proces pro regeneraci nebo očišťování  kapalné fáze obsahující minimální množství pevných částic
 • Dekantát: kapalná fáze po dekantační separaci
 • Filtrační tkanina: natažena na podpůrné plachetce, filtrační tkanina zadržuje pevné částice a umožňuje kapalině protékat skrz perforace bubnu. Typ filtrační tkaniny je zvolen na základě velikosti pevných částic a odpovídající jednotlivému procesu
 • Filtrační vak: vyroben v souladu s tvarem bubnu, zabezpečuje odstraňování pevných částic z manuálně vyprazdňovaných bubnových odstředivek
 • Filtrát: (fugát) kapalná fáze po filtrační separaci
 • Koláč: separovaná pevná fáze vytvořená filtrací nebo dekantací
 • Matečný louh (mother liquor): kapalná fáze vstupní suspenze
 • Miska: neperforovaný rotor používaný pro odstředivou dekantaci
 • Odstředěná kapalina: kapalná fáze po odstředění u dekantace = dekantát nebo po filtraci = filtrát
 • Podpůrná mřížka: vrstveně tkaná plachetka, na které je natažena filtrační tkanina, jenž umožňuje odvodnění matečného louhu
 • Rotor: rotační část odstředivky (miska nebo buben)
 • Vstupní suspenze: směs pevných částic-kapaliny napájena do odstředivky

Dotazník aplikace odstředivky ke stažení zde

V případě zájmu o stanovení optimálního typu odstředivky dle vašich provozních podmínek , typu procesu, materiálu atd., vyplňte prosím formulář a zašlete na adresu uvedenou v kontaktech.