Produkty

Środowisko naturalne

Wirówki do ochrony środowiska naturalnego

W związku z ochron a środowiska naturalnego maszyny te są często używane do recyklingu odpadów i do kontroli jakości półproduktów i produktów gotowych. Stosowane są w wielu dziedzinach tak jak podano w poniższych przykładach:

  • Obróbka elektromechaniczna, fosfatowanie, eloksowanie, pasywacja powierzchni i ekstruzja.
  • Czyszczenie cieczy chłodzących stosowanych do cięcia szkła i tworzyw. czyszczenie ścieków powstałych na liniach do powierzchniowej obróbki metali.
  • Recykling odpadów stałych: wiór, tworzyw, papieru i części tekstylnych w czułych ekologicznie obszarach przemysłu np. w przemyśle jądrowym.
  • Obróbka odpadów powstałych podczas obróbki szlifowania, igłowania oraz w przemyśle górniczym.
  • Kontrola jakości: oczyszczanie kaset atramentowych jako część kontroli jakości uszczelnienia, usuwanie kieszeni powietrznych z tubek klejowych.
  • Czyszczenie atramentów, pigmentów i wyciągów roślinnych.

Ze względu na naszą profesjonalność i doświadczenie w rozwoju i produkcji wirówek na podstawie różnorodnych specyfikacji przemysłowych gałęzi, do których dostarczane są nasze urządzenia, firma ROUSSELET ROBATEL jest otwarta na wszystkie wymagania, w których może być zrealizowana separacja odśrodkowa.