Aktualności

 

4. Certyfikaty

Nasze wirówki są certyfikowane do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/ES