CERTIFIKÁTY

Naše odstředivky jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s evropskou směrnicí

94/9/CE
   

ROUSSELET-ROBATEL
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA

45 AVENUE RHIN ET DANUBE - CS 60129
07104 ANNONAY
Tel : +33 (0)4 75 69 22 11
Fax : +33 (0)4 75 67 69 80
www.rousselet.com
rousselet.sa@rousselet.com