PŘEDPRODEJNÍ SLUŽBY

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, nabízí ROUSSELET ROBATEL zapůjčení odstředivek s následujícími cíli:

ZKOUŠKY PROVEDITELNOSTI
  • V naší zkušební laboratoři v Annonay: můžeme pro vás vyzkoušet technologii odstřeďování u přepravitelných a bezpečných produktů.
  • V závodě zákazníka se provádí předběžné studie nezbytné k ověření přiměřenosti našeho zařízení pro váš proces.
OPTIMALIZACE CYKLU
  • V závodě zákazníka se provádí testování vzorků a pilotní testy k vyhodnocení výkonu v průmyslovém měřítku.
KONTINUITA PROVOZU
  • Údržba nebo generální oprava vašeho zařízení nezastaví vaše výrobní linky.
Laboratorní extraktor nebo separátor kapaliny-kapaliny BXP040  4-stupňová baterie laboratorních extraktorů kapaliny-kapaliny BXP040 Laboratorní odstředivka RA20 Pilotní horizontílní vyřezávací odstředivka typ EHBL
Kapalinové extraktory
nalevo typ BXP040
napravo baterie 4 x BXP 012
Laboratorní
odstředivka RA20
Pilotní horizontální
odstředivka EHBL 253

 

ROUSSELET ROBATEL také disponuje zásobou plně repasovaných a odzkoušených použitých strojů, které jsou v souladu se současnými bezpečnostními normami, ať už na prodej nebo k pronájmu.

Pro více informací o vybavení, které je k dispozici k pronájmu, kontaktujte vaši nejbližší pobočku ROUSSELET ROBATEL:

ROUSSELET ROBATEL
ROUSSELET Centrifugation S.A.

Počernická 96
108 00 Praha 10
Tel:  +420 296 411 402
Fax: +420 296 411 403
info@rousselet.cz
www.rousselet.cz