Aktuality

 

4. Certifikáty

Naše odstředivky jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/ES.